ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story รุ่นที่ 3"

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์