ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 4"

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์