ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

อบรม การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 3

อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์