ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2555)

งาน mini BookFair 2012
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน  2555 ณ ลานกิจกรรมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2