ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2562)

การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย รุ่นที่ 2

นายครรชิต บุญเรือง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย รุ่นที่ 2 ซึ่ง Mendeley เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ free opensource application สามารถผสานการทำงานได้ในรูปแบบ desktop และ online รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็น research social network เพื่อใช้สำหรับสร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยอื่นๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)