ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2562)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข