ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2562)

ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และ Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา พร้อมด้วย Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University อาคันตุกะของภาควิชาพยาธิชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น