ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) Regional Training Course on Bioinformatics Applied to Proical Diseases in Southeast Asia ครั้งที่ 4 จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30-12.00 น.