ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

การบรรยายและเสวนา เรื่อง "Trends and Research Strategies of eBook Databases"

การบรรยายและเสวนา เรื่อง "Trends and Research Strategies of eBook Databases" วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท จัดโดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ บริษัท Book Promotion & service (จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 45 คน)