ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529 Prof. Yuan T. Lee จากไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Hall of Fame) ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548 และแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง "Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical Processes"