ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

ถ่ายทำรายการพิเศษทางโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้สถานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในการถ่ายทำ การสัมภาษณ์ และแสดงกิจกรรมผลงานของคณะฯ ในรายการพิเศษทางโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โดยบริษัทพาโนรามา) ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551 เวลา 23.00-00.30 น.