ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

งานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2551 วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 ณ ห้อง K102 และห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท