ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายสารสนเทศและสื่อออนไลน์ + รับผิดชอบการผลิต Name Badge และบัตรเชิญต่างๆ
ในการจัดงาน วทท37 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2554 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World