ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และช่วยงานประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
"น้ำใจคณะวิทย์ ไม่ทิ้งไทย ไม่ทิ้งกัน" ได้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 132,000 บาท โดยทางงานประชาสัมพันธ์นำไปมอบให้สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์