ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี โดยร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25 หัวข้อ "Al is all around : ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา" วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท