ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 3"

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 3" วิทยากรโดย คุณเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นักเอกสารสนเทศ เพื่อแนะนำการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank 2022 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ และทางออนไลน์ผ่าน Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 15 ท่าน