ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 65

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 65 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท