ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย