ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 2/2548

งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 2/2548 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จำนวนผู้เข้าฟัง 56 คน)

13.00 - 14.00 น.
"เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ Java Script" / นุชสรา บุญครอง (ตาล) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
14.00 - 15.00 น.
"เทคนิคการวาดแผนผัง (Floor Plan) และแผนภูมิ (Flow Chart) ด้วยโปรแกรม VISIO" / พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (ต้อม) พนักงานห้องสมุด (ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
15.15 - 16.00 น.
"ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ ด้วย PHP-Nuke" / พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ นุชสรา บุญครอง