ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 3/2548

งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 3/2548 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จำนวนผู้เข้าฟัง 63 คน)

13.00 - 14.00 น.
"วิธีวิเคราะห์แบบสอบถาม หรือแบบประเมิน ด้วยโปรแกรม SPSS " / เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (เจ) นักเอกสารสนเทศ (หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
14.00 - 15.00 น.
"เคล็ดลับการถ่ายภาพคนในที่มืดให้สวย ด้วยกล้องดิจิตอล .. อย่างมืออาชีพ" / ร.ต. คมสัน จ้อยลี ร.น. (สัน) (วิทยากรรับเชิญจากกองทัพเรือ)
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
15.15 - 16.00 น.
"สนุกสนานกับการสร้างอัลบั้มรูปส่วนตัว โปสการ์ด ปฏิทิน ฯลฯ จากภาพถ่ายดิจิตอล ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop Element " / นิติมา เตรียมโพธิ์ (หนุ่ม) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วย Multimedia Center)