ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

Mini-BookFair in Stang Mongkolsuk Library

กิจกรรมงานคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด "Mini-BookFair in Stang Mongkolsuk Library" วันที่ 14-15 กันยายน 2548 เวลา 9.00-16.30 น. ณ บริเวณลานอ่านหนังสือ ห้องสมุดชั้น 2