ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

คณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด มงคลสุข

คณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Bioinformatics and Functional Genomics Applied to Insect Vector of Human Diseases" ครั้งที่ 2 จัดโดย หน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 เวลา 11.30-12.00 น.