ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 จำนวน 11 ท่าน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 เวลา 14.00-18.00 น.