ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2549)

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ผศ. สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 10:45-12:00 น.