ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2551)

การอบรม "วิธีการใช้งาน Turn-it-In : Plagiarism Prevention software"

การอบรม วิธีการใช้งาน Turn-it-In : Plagiarism Prevention software โดยคุณภูธร เรืองยิ่ง ตัวแทนจากบริษัท iGroup วันที่ 9 กันยายน 2551 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 (จำนวน 25 คน)