ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2551)

ร่วมงาน "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551"

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551" และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการต่ออายุการทำงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน วันที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม