ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2551)

บริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา