ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีกตัญญุตา คารวะ ขอบคุณ และอำลาอาลัย แด่ผู้เกษียงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554
วันที่ 7 กันยายน 2554ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข