ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

นางสาวนันทิยา เป้าทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี
ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือห้องสมุดสำนักสงฆ์ วัดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (วันที่ 2 กันยายน 2554)