ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 2
28 กันยายน 2554