ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2562)

งานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 62"

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญ และแสดงความอำลาอาลัยแด่ผู้เกษียณอายุงาน พร้อมมอบของที่ระลึก ในงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 62" วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)