ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

งานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงานจำนวน 20 ท่าน และมีบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เกษียนอายุงาน 1 ท่าน คือ คุณสุภร ผลโพธิ์

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำโดย คุณเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ หัวหน้างานสารสนเทศฯ พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงานทุกท่านด้วยความอาลัยรักและผูกพัน