ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

คณะนักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 12 ท่าน เข้าชมการดำเนินงานและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 12 ท่าน เข้าชมการดำเนินงานและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล