สถิติการดำเนินงานหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

สถิติโครงการแปลงวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล

เดือน ไฟล์เอกสารที่ดำเนินการแปลงเป็นไฟล์ PDF (หน้า) บทความที่เผยแพร่บนคลังบทความวิชาการย้อนหลัง (บทความ)
ตุลาคม 2564 4,587 65
พฤศจิกายน 2564 1,415 53
ธันวาคม 2564 840 92
มกราคม 2565 4,647 62
กุมภาพันธ์ 2565 4,837 110
มีนาคม 2565 933 43
เมษายน 2565 1,080 81
พฤษภาคม 2565 18,053 148
มิถุนายน 2565 10,431 186
กรกฎาคม 2565 5,622 198
สิงหาคม 2565 10,047 72
กันยายน 2565 18,947 313
รวม 76,607 1,368