กิจกรรม มีสลิป...มีเฮ

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานเครื่อง Library Self Check พร้อมลุ้นรับรางวัลจากห้องสมุดทุกเดือน

1. ต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรที่ศึกษาหรือสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
2. ใช้บริการผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3. นำสลิปบันทึกการยืมหนังสือหรือยืมต่อ หย่อนลงกล่องร่วมสนุก บริเวณเคาน์เตอร์บริการ
4. สลิปที่ร่วมสนุก ต้องสลิปการยืมหรือยืมต่อ และต้องระบุชื่อผู้ใช้บริการให้ชัดเจน
5. ผลการจับรางวัลจะรับเฉพาะสลิปการยืมหรือยืมต่อของรอบนั้นๆ
6. ประกาศผลทางหน้าแฟนเพจ StangMongkolsukLibrary ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยร่วมสนุกได้ตั้งแต่ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2566
7. ผลการตัดสินของห้องสมุด ถือเป็นที่สิ้นสุด

Lucky Slip