Library Infographic

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลก (Super Full Moon)

ที่มา
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (27 เมษายน 2564). เตรียมพร้อมถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงใหญ่ที่สุดในรอบปี 27 เมษายนนี้.

จำนวนผู้เข้าชม: visitor counter