Library Infographic

ดื่มเหล้าแก้หนาว อันตรายถึงตาย!

นักวิ่งมือใหม่

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563

ที่มา

  1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. หมอเตือนอากาศเย็น ! อย่าดื่มเหล้าดับหนาว ชี้เสี่ยงเกิด ภาวะตัวเย็นเกิน อันตรายถึงชีวิต! (16 ธันวาคม 2562).
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (24 ธันวาคม 2558). ดื่มสุราคลายหนาวอันตราย. (16 ธันวาคม 2562).
  3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (9 ธันวาคม 2557). แพทย์เตือน ดื่มเหล้าแก้หนาวอันตราย. (15 ธันวาคม 2562).
  4. อ๊อด เทอร์โบ. (16 ธันวาคม 2562). อย่าดื่มเหล้าแก้หนาว อันตรายถึงชีวิต. คมชัดลึก. (16 ธันวาคม 2562).

จำนวนผู้เข้าชม: web counter