Library Infographic

วันจักรี (6 เมษายน)

วันจักรี (6 เมษายน)

วันจักรี (6 เมษายน) (PDF)

เผยแพร่ 29 มีนาคม 2564

ที่มา

  1. ชาคริต จุลกะเสวี. (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๘). ร่วมน้อมรำลึกวันมหาจักรีบรมราชวงศ์. วารสารไทย. 26(94) : 7-8.
  2. วันที่ระลึกมหาจักรี. ใน ภาพประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. หน้า 768-771. กรุงเทพ : กิตติการพิมพ์, 2526.

จำนวนผู้เข้าชม: hit counter