Library Infographic

ตำนานนางสงกรานต์

ตำนานนางสงกรานต์

ตำนานนางสงกรานต์ (PDF)

เผยแพร่ 5 เมษายน 2565

ที่มา

  1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๖๑). วันสำคัญของไทย. กรุงเทพ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
  2. ทัศชล เทพกำปนาท. (4 เมษายน 2565). ชื่อ-ท่านางสงกรานต์บอกวันเวลาปีใหม่.
  3. ทัศชล เทพกำปนาท. (4 เมษายน 2565). บางแง่บางมุมของนางสงกรานต์.

จำนวนผู้เข้าชม: hit counter