แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

AgBiotechNet

CABI Publishing (a division of CAB International)

AGRICOLA

AGRICultural OnLine Access
  • List of Journals Indexed in AGRICOLA
    รายชื่อวารสาร ในฐานข้อมูล AGRICOLA จัดทำโดย the National Agricultural Library

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts

BIOSIS DATABASES

CINAHL

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature

Criminal Justice Abstracts

Ei Compendex

ERIC

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

ingentaconnect

INSPEC

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล INSPEC ได้จาก Inspec List of Journals

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

MathSciNet

PubMed / MEDLINE

POPLINE

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล POPLINE ได้จาก http://www.popline.org/

Project MUSE

PsycINFO

RILM

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารทางด้านดนตรี จากฐานข้อมูล RILM Journal Titles

SciFinder

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ SciFinder
    - New User Registration (Mahidol e-mail address is required)

ScienceDirect

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ ScienceDirect

SCOPUS

Sociological Abstracts