ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง”

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง” โดยจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวจากพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข