ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2554)

3 มีนาคม 2554 แสดงความยินดีกับบุคลากรงานสารสนเทศฯ 2 ราย รับรางวัลข้าราชการดีเด่น /
และทีม webmaster คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Web Contest 2010 จำนวน 3 รางวัล
รางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ระดับดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Visibility
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Size (Web Pages) ในวันงาน "42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"
โดยมีคณะผู้บริหารของภาควิชาชีวเคมี ร่วมแสดงความยินดี และมอบโล่รางวัล TORAY ของภาควิชาฯ ให้เก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขด้วย

รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล