วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2550

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
Impact Factor
1
Tetrahedron Letters*
46
2.509
2
  Phytochemistry*
35
2.417
3
  Planta Medica*
32
1.746
4
  New Scientist *
30
0.193
5
  Scientific American *
28
1.560
6
  Journal of the American Chemical Society *
26
7.696
7
  Analytical Biochemistry
25
2.948
8
  Journal of Organic Chemistry *
  Nature*
  Physics Today *
  Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry)*
24
3.790
26.681
5.839
2.817
9
  Journal of Applied Polymer Science
20
1.306
10
  Analytical Chemistry *
  Science *
  Time (Asia Edition)*
17
5.646
30.028
-

 

ภาษาไทย

อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
 1
มติชนสุดสัปดาห์*
 23
2
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
18
3
เที่ยวรอบโลก*
  สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)
12
4
PC Today*
  PC World*
11
5
A Day
10
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
(Journal of science Khon Kaen University)
  สารคดี (Sarakadee Magazine)*
  อนุสาร อ.ส.ท.*
9
7
Mother And Care
7
8
Money and Wealth
5
9
เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin)
  ประชาทรรศน์
  Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)*
  At Office
  BMW Magazine
  Money and Wealth ฉบับ style
4
10
กินรี (Kinnaree)
  วารสารนโยบายพลังงาน
  Logistics Digest
  Open Source
  Update*
3

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2550
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
    + ประจำเดือนตุลาคม 2550
 
    + ปี 2549