วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2551

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
Impact Factor
1
Tetrahedron Letters*
43
2.615
2
Phytochemistry *
42
2.322
3
Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical*
32
1.680
4
Trends in Pharmacological Science *
28
9.610
5
Trends in Biotechnology *
26
7.610
6
Nature*
23
28.751
7
Planta medica*
21
1.848
8
Journal of Applied Polymer Science
16
1.008
9
Time (นิตยสาร)
15
-
10
Journal of Organic Chemistry*
Journal of the American Chemical Society*
13
3.959
7.885

 

ภาษาไทย

อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
 1
A day *
29
2
PC World*
24
3
มติชนสุดสัปดาห์*
20
4
PC Today*
17
5
Computer Today*
15
6
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)
14
7
สารคดี (Sarakadee Magazine)*
13
8
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
12
9
At Office
11
10
Open Source 2 Day*
เที่ยวรอบโลก *
10

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม 2551
    + ประจำเดือนกันยายน 2551
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2551
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2551
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2551
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2551
    + ประจำเดือนเมษายน 2551
    + ประจำเดือนมีนาคม 2551
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
    + ประจำเดือนมกราคม 2551
 
    + ปี 2550