วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2553

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Heterocycles * 43 1.665
2 Journal of Chemical Education * 19 0.586
  Phytochemistry 19 3.104
3 Nature * 15 34.48
4 Immunology * 12 3.276
  Journal of the American Chemical Society * 12 8.091
5 Lab Animal 11 0.387
6 Tetrahedron Letters * 10 2.66
7 Time (นิตยสาร) * 9 -
8 Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * 8 3.219
  Trends in Biotechnology * 8 6.909
9 Archives of Virology * 7 1.909
  Chemical & Pharmaceutica Bulletin 7 -
  Fortune (นิตยสาร) 7 -
  Physics World * 7 0.212
  Polymer * 7 3.331
  Reader's Digest (นิตยสาร) * 7 -
10 Journal of Organic Chemistry * 6 4.219
  Journal of the Chemical Society 6 -
  Journal of the Chemical Society : Perkin Transactions I 6 -

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย
อันดับที่ี่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ข่าวสารเวชศาสตร์เขตร้อน 26
2 PC Today * 24
3 มติชนสุดสัปดาห์ * 21
4 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 20
  PC World * 20
5 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) 17
  East -West Journal of Mathematics 17
6 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 15
  สารคดี (Sarakadee Magazine) * 15
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * 14
  สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * 14
  อนุสาร อ.ส.ท. * 14
8 A Day 13
9 เกษตรก้าวหน้า 12
10 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 10

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนตุลาคม 2553
    + ประจำเดือนกันยายน 2553
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2553
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2553
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
    + ประจำเดือนเมษายน 2553
    + ประจำเดือนมีนาคม 2553
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
    + ประจำเดือนมกราคม 2553
 
    + ปี 2552