วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature * 18 34.48
 
2 Phytochemistry * 16 2.223
 
3 Tetrahedron Letters * 15 2.66
 
4 Journal of Applied Polymer Science 13 1.203
 
5 Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * 11 29.747
 
6 Newsweek 10 -
 
7 National Geographic 9 -
 
8 Planta Medica * 8 2.037
 
9 Heterocycles * 7 1.165
 
10 Archives of Biochemistry and Biophysics 6 3.046
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) 22
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 21
 
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 20
 
4 มติชนสุดสัปดาห์ * 17
 
5 PC Today * 16
 
6 ซีเคร็ต = Secret 13
 
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * 11
 
8 BioScope 10
  Health & Cuisine 10
 
9 A Day 9
 
10 บ้านและสวน 7
  อาหาร (Food) 7
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
 
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
    + ประจำเดือนตุลาคม 2556
    + ประจำเดือนกันยายน 2556
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2556
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2556
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
    + ประจำเดือนเมษายน 2556
    + ประจำเดือนมีนาคม 2556
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
    + ประจำเดือนมกราคม 2556
 
    + ปี 2555