วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2555

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature * 7 34.48
 
2 Planta Medica* 5 2.037
  Reader's Digest (นิตยสาร) 5 -
 
3 Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) * 4 29.747
  Time (นิตยสาร) * 4 -
 
4 National Geographic 3 -
 
5 Angewandte Chemie. (International Edition in English) 2 11.829
  Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ) 2 -
  Polymer * 2 3.573
  Science * 2 29.747
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนด์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 26
 
2 ซีเคร็ต = Secret 21
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 21
 
3 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * 14
 
4 มติชนสุดสัปดาห์ 11
  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 11
  สารคดี (Sarakadee Magazine)* 11
 
5 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) 10
 
6 บ้านและสวน 9
 
7 อนุสาร อ.ส.ท. * 8
 
8 Update * 7
 
9 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 6
  A Day 6
  PC Today * 6
 
10 มหิดลสาร 4
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naesuan University Journal) 4
  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 4
  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 4
  BioScope 4
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
    + ประจำเดือนตุลาคม 2555
    + ประจำเดือนกันยายน 2555
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2555
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2555
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
    + ประจำเดือนเมษายน 2555
    + ประจำเดือนมีนาคม 2555
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
    + ประจำเดือนมกราคม 2555
 
    + ปี 2554