วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Reader's Digest (นิตยสาร) * 18 -
 
2 Nature * 17 34.48
 
3 Phytochemistry * 16 2.223
 
4 Planta Medica * 15 2.037
 
5 Physics Today 12 4.437
  Trends in Biotechnology 12 6.909
 
6 National Geographic 11 -
 
7 Journal of Natural Products (LLOYDIA) * 9 3.159
 
8 New Scientist * 8 -
 
9 Journal of Ethnopharmacology * 7 2.322
 
10 Science * 6 29.747
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 บ้านและสวน 18
 
2 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 16
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ * 15
 
4 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * 14
 
5 Health Today 12
 
6 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * 10
 
7 A day 9
 
8 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 7
  Update * 7
 
9 วารสาร อพวช. 6
 
10 Advanced Thailand Geographic Magazine 5
  Mother and Care 5
  PC Today 5
  Science Illustrated = ไซแอน อิลลัสเตรเต็ด 5
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
    + ประจำเดือนตุลาคม 2554
    + ประจำเดือนกันยายน 2554
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2554
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2554
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
    + ประจำเดือนเมษายน 2554
    + ประจำเดือนมีนาคม 2554
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
    + ประจำเดือนมกราคม 2554
 
    + ปี 2553