สถิติการดำเนินงานหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

สถิติโครงการแปลงวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล

เดือน ไฟล์เอกสารที่ดำเนินการแปลงเป็นไฟล์ PDF (หน้า) บทความที่เผยแพร่บนคลังบทความวิชาการย้อนหลัง (บทความ)
ตุลาคม 2565 32,327 133
พฤศจิกายน 2565 15,453 25
ธันวาคม 2565 7,855 92
มกราคม 2566 7,698 78
กุมภาพันธ์ 2566 1,371 101
มีนาคม 2566 4,122 39
เมษายน 2566 3,368 138
พฤษภาคม 2566 489 189
มิถุนายน 2566 14,289 82
กรกฎาคม 2566 13,031 89
สิงหาคม 2566 13,294 85

สถิตินิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยจดหมายเหตุฯ

เดือน นิทรรศการ/กิจกรรม ประเภทงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม*
ตุลาคม 2565 นิทรรศการ เรื่อง มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ วันสถาปนาครบรอบ 64 ปี 2,444
นิทรรศการ เรื่อง ประวัติศาสตร์การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมตอบคำถามในโอกาสงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 64 ปี : คุณรู้จักคณะวิทย์ดีแค่ไหน 8,286
พฤศจิกายน 2565 นิทรรศการ เรื่อง หนังสือตำราหายากและทรงคุณค่า นิทรรศการหมุนเวียน (K102) 1,926
มกราคม 2566 นิทรรศการ เรื่อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการหมุนเวียน (K102) 1,942
นิทรรศการ เรื่อง ประวัติการก่อสร้างตึกกลม
กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการ เรื่อง ฉลองพระองค์ครุย นิทรรศการถาวร (ห้องสมุด) 220
พฤษภาคม 2566 นิทรรศการ เรื่อง หนังสือ Academic Collection นิทรรศการหมุนเวียน (K102) 130,487
มิถุนายน 2566 นิทรรศการ เรื่อง มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ Meet the President 331
นิทรรศการ เรื่อง ตึกกลม ศูนย์รวมใจชาวคณะวิทยาศาสตร์
นิทรรศการ เรื่อง ภาพเก่าวันวานคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2504-2508 นิทรรศการออนไลน์ 3,910
กรกฎาคม 2566 นิทรรศการ เรื่อง ประวัติและผลงาน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข 104 ปี อาจารย์สตางค์ 4,248
นิทรรศการ เรื่อง ตึกกลม ศูนย์รวมใจชาวคณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมตอบคำถามในโอกาสงาน 104 ปี ชาตกาล อาจารย์สตางค์
สิงหาคม 2566 นิทรรศการ เรื่อง ฉลองพระองค์ครุย นิทรรศการออนไลน์ 313
กันยายน 2566 นิทรรศการ เรื่อง หนังสือที่ระลึกงานเกษียณ นิทรรศการหมุนเวียน (K102)
นิทรรศการ เรื่อง วันมหิดล นิทรรศการออนไลน์

หมายเหตุ : *หมายรวมถึงผู้ชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทาง Onsite และ Online รวบรวมเมื่อสิ้นสุดการจัดแสดงหรือจัดกิจกรรม