ข้อเสนอแนะและคำติชมจากผู้ใช้บริการ ประจำปี 2548

 

คำแนะนำของท่าน : อยากให้ห้องสมุดเปิด 24 ชม. เลย (ตอนช่วงสอบก็ได้ค่ะ) อยากให้ติด UBC เพิ่มค่ะ.

 

คำแนะนำของท่าน : ห้องสมุดทันสมัย หนังสือแและวารสารให้ค้นคว้าเยอะมาก แต่ทำไมบรรณารักษ์ดุจัง หน้าตาไม่ค่อยรับแขกเลยค่ะ.

 


คำแนะนำติชมย้อนหลัง